ไข้เลือดออกระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดมีผู้ป่วยแล้วกว่า 300 คน

  
     ไข้เลือดออกระบาดที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดมีผู้ป่วยแล้วกว่า 300 คน โดยเฉพาะเขตอำเภอเมือง
แพทย์หญิงทัศนา หลิวเสรี นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมีแนวโน้มระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยแล้ว 310 คน เป็นผู้ป่วยในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 69 คน ในตำบลสุเทพพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 11 คน และมีโอกาสจะแพร่ระบาด ประชาชนควรป้องกันตนเองด้วยวิธีง่าย ๆ คือ ปิดฝาภาชนะ เช่น โอ่งน้ำให้เรียบร้อย เปลี่ยนน้ำในภาชนะเช่น แจกันดอกไม้ ไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ ปล่อยปลาหางนกยูงลงในภาชนะขังน้ำรอบบ้าน เช่น อ่างบัวเพื่อให้กินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กำจัดภาชนะสิ่งของที่อาจขังน้ำ เช่น ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว ทั้งในบ้าน และรอบบ้าน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นอย่างจริงจังในทุกพื้นที่และป้องกันไม่ให้ยุงกัด เช่น ทายากันยุงและนอนในมุ้ง สำหรับโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้และตระหนักถึงภัยของโรค ทำให้โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน หากพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง มีจุดเลือดออกตามตัว หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ให้ไปพบแพทย์โดยด่วน อย่าซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาแอสไพริน ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย เพราะอาจเป็นโรคไข้เลือดออกและเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้
 
16 มิถุนายน 2553 , 10:03 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่