เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำเหลือเพียงร้อยละ 14 ของความจุอ่าง ขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปี

  
     เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำเหลือเพียงร้อยละ 14 ของความจุอ่าง ขอความร่วมมือเกษตรกรเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปจากปกติเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม นี้
นายวัธนา กีรกะจินดา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด มีปริมาณน้ำเก็บกักเพียง 38 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 14 ของความจุอ่าง น้ำที่ใช้การได้ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จึงได้ประชุมผู้ใช้น้ำและเกษตรอำเภอทั้ง 5 อำเภอพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อหารือร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและสภาพของดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน โดยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปจากปกติเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ขอให้เกษตรกรพื้นที่รับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทั้ง 5 อำเภอประกอบด้วย อำเภอดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ใช้น้ำด้วยความประหยัด ไม่นำวัสดุลงไปปิดกั้นขวางการไหลของน้ำในคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ พร้อมทำความสะอาดคู คลอง เพื่อรองรับการส่งน้ำ กรณีเกษตรกรมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งเอกชนและที่สาธารณะ ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขอให้แจ้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง เพื่อให้การช่วยเหลือเร่งด่วน ล่าสุดทางโครงการได้ขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนแม่กวงไว้แล้ว หากเกษตรกรมีปัญหาขาดแคลนน้ำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งพร้อมจะแก้ปัญหาตลอดเวลา
 
16 มิถุนายน 2553 , 10:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่