โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานเฉลิมฉลององค์พระเจดีย์ วัดราชกิตติ

  
    โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดงานเฉลิมฉลององค์พระเจดีย์ วัดราชกิตติ ระหว่าง 1-7 กรกฎาคม 2553 นี้ หลังจากกรมศิลปากรจัดการบูรณปฏิสังขรณ์เสร็จเีรียบร้อย
นายเสรี ดิเรกฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่แจ้งว่า คณะครู อาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการ ผู้ปกครอง นักเรียน และสาธุชน ร่วมกันกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชองค์พระเจดีย์ และถวายยอดฉัตร องค์พระเจดีย์ วัดราชกิตติ โดยมีพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพิธีสำคัญประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป พิธีสรงน้ำ ทำบุญถวายต้นเงิน นิทรรศการประวัติเจดีย์วัดราชกิตติ การแสดงบนเวที และดนตรีพื้นเมืองของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมงานดังกล่าว ระหว่าง 1-7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สำหรับพระเจดีย์ราชกิตติ เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของล้านนา ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนาลำดับที่ 11 เมื่อปี พ.ศ.2047 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ แต่เนื่องจากพระเจดีย์เริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรม สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร จึงได้จัดการบูรณปฏิสังขรณ์ ปิดทองจังโก ด้วยเงินงบประมาณ 10,200,000 บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อเดือนเมษายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และคณะศรัทธาจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าว
 
16 มิถุนายน 2553 , 13:37 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่