สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาล

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 26 มิถุนายน 2553 ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เปิดให้ประชาชนขอบัตรเข้าชมฟรี
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานแถลงความพร้อมการจัดการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษก 60 ปี ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ชวนคนไทยรัก สามัคคี ร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านต่างๆ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานแก่คนไทย ผ่านทางบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขับร้องโดยนักร้องและศิลปินที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ลานนา คัมมินส์ ครูแอ๊ด ภาณุทัต อภิชนาธง สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ แซะ วาวี ก้อง วง Bestseller คณะนักร้องประสานเสียงจาก Voice Studio นำโดย อาจารย์เธียรชัย สุขเที่ยง การบรรเลงดนตรีของวงสตริงออเคสตร้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วง Big Band Jazz จากภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และวง Lanna Orchestra
งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพรเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาล กำหนัดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น. ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เปิดให้ประชาชนขอบัตรเข้าชมได้ฟรี ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว และ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-5328-3748
 
17 มิถุนายน 2553 , 14:46 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่