จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำโมเดล สภาฟลอริดา ไฮเทค คอร์ริดอ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำโมเดล สภาฟลอริดา ไฮเทค คอร์ริดอ มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองในเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางไอที.ระดับภูมิภาคและระดับโลก
สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City Conference) ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้นำเสนอโมเดล สภาฟลอริดา ไฮเทค คอร์ริดอร์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โปรแกรมพัฒนาที่ล้ำหน้าที่สุดในอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นแม่แบบการพัฒนา ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางไอที.ระดับภูมิภาคและระดับโลก มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรไอที.ของมหาวิทยาลัยสำคัญในภาคเหนือของไทยเพื่อเพิ่มพูนทักษะพัฒนาบุคลากรด้านไอที.ระดับสูง โดยมีนายอิริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกับประธานสภาฟลอริดา ไฮเทค คอร์ริดอร์ โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านไอที. เป็นอย่างมาก มีบุคลากรที่มีความพร้อม อีกทั้งสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านไอที.ที่เอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลก ขณะที่ภาครัฐได้มีนโยบายรองรับและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทำให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านไอที.หรือไอที.ซิตี้ การมาตั้งฐานผลิตย่อยของบริษัทไอบีเอ็ม.เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของเชียงใหม่เป็นอย่างดี
ในการประชุมครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดคณะก่อตั้ง ก่อนที่จะกำหนดคณะทำงานและได้วางแผนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานสภาฟลอริดา ไฮเทค คอร์ริดอร์ ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาแนวทาง เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป
 
18 มิถุนายน 2553 , 14:27 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่