งานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพร้อมบริโภค Food Safety Fest 2010 เริ่มแล้ว

  
     งานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพร้อมบริโภค Food Safety Fest 2010 เริ่มแล้ว ที่จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารปลอดภัย
กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตรฐานพร้อมบริโภค Food Safety Fest 2010 โดยมีนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวเพื่อเปิดตัวสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย ในงานมีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมบันเทิง นิทรรศการความรู้ต่าง ๆ พร้อมการตรวจหาสารพิษในร่างกายฟรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่า งานดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกของการเปิดตัวพืชอาหารปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อแสดงความมั่นใจให้ผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิต และเกษตรกร มุ่งสู่ความเป็นกลุ่มจังหวัดที่ผลิตพืชอาหารปลอดภัย และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยศึกษาความต้องการของตลาด อันจะสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ประชาชนในระยะยาว
งานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพร้อมบริโภค Food Safety Fest 2010 จัด ณ ลาน Think Park ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2553 ขอเชิญประชาชนร่วมอุดหนุนเกษตรกรด้วยการเลือกซื้อพืชผักปลอดภัยพร้อมบริโภคในราคาประหยัด
 
18 มิถุนายน 2553 , 21:31 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่