พรรคการเมืองใหม่ ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพรรค จังหวัดเชียงใหม่

  
     พรรคการเมืองใหม่ ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพรรค จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงบ่ายมีพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคด้วย
ที่โรงแรม C.H. Hotel ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานพรรคการเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมศักดิ์ โกศัยสุข รักษาการหัวหน้าพรรคการเมืองใหม่ เป็นประธานในการประชุม มีผู้ประสานงานสมาชิกพรรค 17 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดละ 2 คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้เลือกว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล มนะเกษตรธาร ได้รับเลือกเป็นประธานศูนย์ประสานงานพรรคที่เชียงใหม่ และนายวิชัย ฤดีจรูญรุ่ง เป็นนายทะเบียนและเลือกตั้งคณะกรรมการ 9 คน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยจำนวนหนึ่ง แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด
ในช่วงบ่ายได้มีการเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรคการเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 40/1 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะใช้ประสานงานในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
19 มิถุนายน 2553 , 12:19 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่