เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุ สหรัฐอเมริกาพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุ สหรัฐอเมริกาพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในลักษณะหุ้นส่วน ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมใหม่ของโลก
นายเอริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวในโอกาสเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เชียงใหม่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสหรัฐต้องการสนับสนุนแนวคิดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของโลก ทั้งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม พลังงานสะอาด เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยนำโมเดลของสภาฟลอริดา ไฮเทค คอริดอร์ มาเป็นต้นแบบ โดยการสนับสนุนของรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการศึกษาและการเตรียมสาธารณูปโภคพื้นฐานในลักษณะของหุ้นส่วนเพื่อนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นและยั่งยืน
ในความเป็นหุ้นส่วนของไทยสหรัฐมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ทั้งนี้อีกไม่นาน จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนั้นพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลายประเภท โดยเฉพาะภาพยนตร์ พระองค์ได้ทรงพบศิลปินหลายคน เช่น เอลวิส เพรสลี่ย์ ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้เห็นศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเช่น การออกแบบสิ่งทอ งานหัตถกรรม เป็นต้น โดยหวังว่าการเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะนำไปสู่ความร่วมมือหลายแขนงในโอกาสต่อไป
 
19 มิถุนายน 2553 , 14:53 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่