ระยะสองปีที่ผ่านมามีการลงทุนของนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาในไทยลดลงมาก

  
     เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุ ระยะสองปีที่ผ่านมามีการลงทุนของนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาในไทยลดลงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้
นายเอริค จี จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ในระยะสองปีที่ผ่านมา ปัญหาการเมืองเป็นปัญหาครอบงำประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุประท้วง นักลงทุนก็ต้องพิจารณาหลักนิติธรรม นอกจากดูในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแล้ว ยังต้องดูในแง่การเมืองด้วย ว่ารัฐบาลจะดำเนินการต่อข้อขัดแย้งทางการเมืองไทยด้วยมาตรฐานอย่างไร ซึ่งอยู่ในข้อพิจารณาของนักลงทุน โดยพบว่าในระยะสองปีที่ผ่านมาการลงทุนในไทยขอนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาลดต่ำลงมาก ในภูมิภาคเอเชีย อินโดนีเซียมีการลงทุนเพิ่มเป็นเท่าตัว ขณะที่เวียดนามและสิงคโปร์มีการลงทุนเพิ่มสูงมาก ส่วนประเทศไทยมีการลงทุนเพิ่มเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการถอนการลงทุนในไทย ขณะที่นักลงทุนจะไม่ได้พิจารณาว่าใครผิด หรือถูก แต่จะดูจากการจัดการกับเหตุการณ์อย่างไร มีกระบวนการทางกฎหมายต่อฝ่ายต่าง ๆ อย่างไรมากกว่า โดยจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันทุกฝ่าย
สำหรับลู่ทางการลงทุนทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนับว่ามีโอกาสสูงมาก มีลู่ทางที่สดใส ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกของไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรมไอที. ที่รัฐบาลไทยได้วางฐานรากไว้ ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งถนน รถไฟ สายการบินต่าง ๆ นักลงทุนจะมองว่าไม่ต้องลงทุนเพิ่มมาก จึงน่าจะดึงดูดนักลงทุนได้ไม่ยาก เพียงจัดระบบรองรับให้ลงตัวเท่านั้น
 
19 มิถุนายน 2553 , 14:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่