จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพทุกด้านที่จะดึงดูดนักลงทุนสหรัฐและต่างชาติให้เข้ามาลงทุน

  
     กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ระบุ จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพทุกด้านที่จะดึงดูดนักลงทุนสหรัฐและต่างชาติให้เข้ามาลงทุน
นายไมเคิล เค มอร์โรว์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงศักยภาพในการลงทุนของภาคเหนือว่า ภาคเหนือของไทยมีจุดขายที่สามารถดึงดูดนักลงทุนสหรัฐอเมริกาและต่างชาติได้ ทั้งค่าครองชีพที่ต่ำ ซึ่งมีผลต่อค่าบริหารจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัย วัฒนธรรมที่ดี แหล่งบุคลากรที่มีทักษะ จังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันอุดมศึกษาถึง 7 แห่ง ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับจังหวัดพะเยา เชียงราย ลำปาง และพิษณุโลก ขณะที่เชียงใหม่นั้นอยู่ในอนุภูมิภาคที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงกับจีน และกลุ่มเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงได้ ขณะที่ภาครัฐมีความเอาใจใส่และส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ปาร์คและอื่น ๆ องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้ง SIPA ,เนคเทค ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ ทำให้บรรยากาศน่าลงทุนยิ่งขึ้น ล่าสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว ทั้งข้อมูลและนวัตกรรมต่าง ๆ
ขณะเดียวกันด้านการบริการสาธารณสุขนั้น เชียงใหม่มีสถานบริการดูแลสุขภาพ วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย มีศูนย์บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่จะสามารถใช้ชีวิตในเชียงใหม่ได้อย่างดี ล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไอบีเอ็ม.ก็ได้มาเปิดสาขาที่เชียงใหม่ และคาดว่าในระยะอันใกล้ บริษัทอื่นก็จะตามเข้ามาอย่างแน่นอน
 
19 มิถุนายน 2553 , 15:36 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่