กรมประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอแนวคิดเปิดโทรทัศน์ช่องของรัฐบาล เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน แยกระหว่างสื่อของรัฐและสื่อของรัฐบาล

  
     กรมประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอแนวคิดเปิดโทรทัศน์ช่องของรัฐบาล เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน แยกระหว่างสื่อของรัฐและสื่อของรัฐบาล โดยจะให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตใดเขตหนึ่งดำเนินการ
นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์เตรียมเสนอแนวคิด สร้างสื่อของรัฐและสื่อของรัฐบาลให้ชัดเจน โดยเร็ว ๆนี้ จะเสนอโครงการจัดสร้างโทรทัศน์ช่องของรัฐบาลแยกต่างหากหนึ่งช่อง นำเสนอข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารทุกด้าน โดยอาจจะเลือกให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตใดเขตหนึ่งในภูมิภาคที่ยังออกอากาศไม่เต็มเวลา รับไปดำเนินการยิงสัญญาณผ่านดาวเทียม เป็นช่องของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยังจะมีช่องข่าวสารทั่วไปเดิมอยู่ โดยทำงานในลักษณะคู่ขนาน เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน
สำหรับแนวคิดดังกล่าว กำลังทำการศึกษาด้านเทคนิค คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป โดยโทรทัศน์ช่องของรัฐนี้จะเป็นหนึ่งในสิบช่องที่กรมประชาสัมพันธ์วางแนวคิดที่จะเตรียมเปิดตัวและยิงสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมด้วย
 
20 มิถุนายน 2553 , 11:03 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่