ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งและสิ่งแวดล้อม

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งและสิ่งแวดล้อม และขอให้ภาครัฐเข้าตรวจสอบกรณีลักลอบขุดทรายในแม่น้ำปิง ที่ย่านตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการเสียงสะท้อนจากประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หลังรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ โดยได้เสนอความเห็นอย่างหลากหลาย ส่วนใหญ่จะห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบขุดทรายที่แม่น้ำปิง โดยเฉพาะย่านตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ซึ่งมีผู้ลักลอบขุดทรายมานานติดต่อกัน จนส่งผลให้ตลิ่งทรุด และมีสภาพแห้งแล้งเช่นปัจจุบัน ขณะเดียวกันประชาชนยังอยากให้คนทั่วไปมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการเปิดแอร์คอนดิชั่นทิ้งไว้ ส่งผลให้โลกร้อนเพิ่มขึ้น หลายเสียงยังสนับสนุนให้ส่งเสริมการปลูกป่า และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินโคลนถล่ม และตลิ่งพัง โดยเห็นว่าการปลูกวันละต้น โค่นวันละไร่เหมือนปัจจุบัน อีกไม่นาน ประเทศไทยจะกลายเป็นทะเลทราย ประชาชนยังได้แจ้งว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแถบแม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย จนทำให้ภูเขาบางแห่งกลายเป็นเขาหัวโล้น ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลด้วย
นอกจากนี้ผู้ฟังยังได้สนับสนุนการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อันจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างครบวงจร โดยขอให้ภาคประชาชนออกมาร่วมขับเคลื่อน ขณะที่โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากแล้วในปัจจุบัน
 
20 มิถุนายน 2553 , 12:14 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่