กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนด้านการพัฒนาสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์อย่างกว้างขวาง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะให้การต้อนรับอธิบดี รองอธิบดี และคณะ จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสมุนไพร รวมถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการบริการวิชาการด้านสมุนไพร เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการเกษตร มีองค์ความรู้และสถานที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านสมุนไพร ซึ่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการสนับสนุนสถาบันการอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวกับสมุนไพร อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
นอกจากนั้น คณะดูงานจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (IQS) โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษร่วมกับคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร เพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไปสู่การบริการวิชาการด้านสมุนไพรแก่สังคมต่อไป
 
21 มิถุนายน 2553 , 11:25 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่