มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศหลายระดับและหลายภาษา ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางภาษา ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง ให้แก่คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 14 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร Intensive English Grammar (ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ), หลักสูตร English for Communication I-II (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1-2)
หลักสูตรภาษาเกาหลี, หลักสูตร Basic English for Reading (ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการอ่าน), หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรภาษาจีน, หลักสูตร English Pronunciation (การฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ), หลักสูตร Basic English for Writing (ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการเขียน), หลักสูตร English for Tourist Guides (ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์), หลักสูตร Preparation for TOEIC (ภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวสอบโทอิก), หลักสูตร Fundamental English for Translation (ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับงานแปล), หลักสูตร English for Job Application (ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน) และหลักสูตร Spanish for Beginners (ภาษาสเปนเบื้องต้น)
ผู้สนใจต้องการศึกษาภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5388-5867 หรือ 0-5388-5860 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2553
 
21 มิถุนายน 2553 , 11:27 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่