ประชาชนชาวเชียงใหม่ความคิดที่แตกต่าง หลังพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

  
     หลังจากที่พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนายวิลาศ จุติมานนท์ กล่าวว่าเป็นการดีเพราะจะได้แก้ปัญหาวุ่นวายที่เกิดขึ้น แต่การเว้นวรรคดังกล่าวจะไม่มีประโยชน์เลยหากฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ยอมยุติ อย่างไรก็ตามไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนายกพระราชทานเพราะประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประชาชนก็เลือกตั้งไปแล้ว ด้านร้อยตำรวจโทศุภชัย วงค์นาง ข้าราชการบำนาญกล่าวว่า เป็นการดีเพราะจะทำให้ปัญหาที่เกิดผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตามหากพันตำรวจโททักษิณ จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในภายภาคหน้าประชาชนภาคเหนือก็พร้อมสนับสนุนตลอดเวลา ด้านนายสมบูรณ์ เตือนราษฎร กล่าวว่าเห็นด้วยกับการประกาศไม่รับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี และเห็นด้วยกับการขอรัฐบาลพระราชทาน แม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่าการประกาศไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นการกระทำของสุภาพบุรุษ และไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ขีดเส้นเวลาให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งเพียงสิ้นเดือนนี้ โดยเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรอยู่จนถึงการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติเสร็จสิ้นเพื่อรับรองอาคันตุกะต่างชาติ
 
, อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – กัญญ์ชลิกา – นงนภา สวท.เชียงใหม่