จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้าไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 17 คน บาดเจ็บไม่เกิน 313 คน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2549 โดยมีนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งหมด 25 ศูนย์ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการ 10 วัน อันตราย 7-17 เมษายน 2549 จะมีการรายงานผลทุกวัน ปีนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าผู้เสียชีวิตไม่เกิน 17 ราย บาดเจ็บไม่เกิน 313 ราย เน้นดูแลเป็นพิเศษบนทางหลวงแผ่นดิน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน๊อค โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจุดตรวจบูรณาการ 105 จุด โดยจะเข้มงวดกวดขันอำนวยความสะดวกให้ประชาชน อีกทั้งช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ งดจำหน่ายสุราในเขตทางหลวง ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 67 หน่วย เตรียมพร้อมรับกรณีเกิดเหตุ และประสานส่งต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ **************************
 
, อ่าน 1149  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ -นงนภา - จิระศักดิ์ สวท. เชียงใหม่