สำนักงานประปาเขต 9 ติดตั้งประปาหยอดเหรียญอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ

  
     สำนักงานประปาเขต 9 และสำนักงานประปาภาคเหนือตอนบน ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ล้านนา โดยติดตั้งน้ำพุ ก๊อกน้ำชั่วคราว เครื่องประปาหยอดเหรียญ และประปาท่อธาร ไว้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ติดตั้งน้ำพุหยาดพิรุณบนสะพานนวรัฐ และติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ 3 บริเวณ ได้แก่ ถนนท่าแพตลอดสาย หน้าห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว และหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 จังหวัดดังกล่าวสามารถใช้บริการน้ำประปาเล่นน้ำสงกรานต์ในอัตราค่าบริการเดียวกัน คือ เครื่องประปาหยอดเหรียญ ค่าบริการ 1 บาท ต่อน้ำ 40 ลิตร และก๊อกประปาท่อธาร ค่าบริการ 12 บาท ต่อน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร *********************
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   นงนภา ศรีสองสม นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยพายัพ สวท.เชียงใหม่