ที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมรองรับอย่างหลากหลายทั่วทั้งเมือง

  
     ขณะนี้ที่เชียงใหม่เริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน และทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อวานในช่วงบ่าย ภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยบริเวณรอบคูเมืองมีการตั้งฐานเล่นน้ำอยู่โดยรอบ ขณะที่มีประชาชนบรรทุกน้ำขึ้นรถกระบะออกเล่นสาดน้ำกันมากขึ้น โดยเฉพาะที่บริเวณข่วงประตูท่าแพได้มีกิจกรรมข่วงวัฒนธรรม ถนนคนเดินต่อเนื่องไปถึงบนถนนราชดำเนิน มีสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบล้านนาแท้ ๆ สลับกับการแสดงพื้นบ้านล้านนา ที่วัดเจ็ดลินได้มีพิธีอัญเชิญตุงไจยดอกบ้วงขึ้นไปปักบนยอดเจดีย์ทรายสุดส้าว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปีนี้ทางวัดได้ก่อเจดีย์ทรายใหญ่กว่าทุกปีใช้ทรายมากถึง 1,805 คิว ด้วยความสูง 18 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมก่อเจดีย์ทรายจรรโลงพุทธศาสนา ทั้งนี้ทางวัดได้จัดทำหลุกหรือรหัสวิดน้ำสำหรับสรงพระประธานอายุเก่าแก่กว่า 500 ปีภายในโบสถ์ ในงานมีการประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่เมืองด้วย ที่พุทธสถานเชียงใหม่ จัดประกวดหนูน้อย ประกวดลาบ แกงอ่อม และการแสดงพื้นบ้าน ที่วัดเชตวัน มีการแห่พระอุปคุต การประกวดจ๊อย ค่าวฮ่ำพระสิงห์ ประกวดเพลงไทยล้านนา ศิลปะพื้นบ้าน เช่นเดียวกับที่วัดโลกโมฬีก็จัดพิธีทำบุญตานขันข้าวตามประเพณี ก่อเจดีย์ทราย จัดจ้อ ตอตุง และการประกวดมหกรรมกลองล้านนา ส่วนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีการละเล่นพื้นบ้านและการประกวดแต่งกายงาม อู้กำเมืองเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา โดยในช่วงค่ำองค์กรศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ สรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ณ วัดโลกโมฬี ข่วงวัฒนธรรมสามกษัตริย์
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ สวท.เชียงใหม่