จัดประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของโครงการเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท

  
    กลุ่มเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จัดประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของโครงการเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท หมดเขตรับผลงาน 30 กันยายน 2553
กลุ่มเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ รว่มกับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโลโก้และเว็บไซต์ของโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในการเป็นเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นต้องคงความเป็นเมืองเก่าและน่าอยู่ รวมทั้งสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ต่างๆของเชียงใหม่ไว้ ในขณะเดียวกันต้องสามารถดึงดูดให้การลงทุน และคนที่มีความสามารถในหลายสาขาอาชีพเลือกที่จะอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของเมือง โครงสร้างการประกอบธุรกิจ การเกิดของธุรกิจที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์และIT และการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน โดยที่เน้นงานที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็งของเมืองเช่น ศิลปะ หัตถกรรม การท่องเที่ยว เป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนและผู้มีความสามารถระดับนานาชาติให้เข้ามาในเชียงใหม่ รวมทั้งทำให้เกิดนักลงทุนอิสระที่เป็นคนในพื้นที่
การประกวดประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ (LOGO) ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท ส่วนเว็บไซต์ ชนะเลิศ ได้รังรางวัลเงินสด 25,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวนเงิน 10,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวนเงิน 5,000 บาท ผู้สนใจส่งผลงานพร้อมอธิบายที่มาและแนวความคิดในการออกแบบ ณ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ประกาศผล 5 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบทั้งเว็บไซต์และโลโก้ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 โดยทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองที่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 และจะประกาศผลหลังจากกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.creativechiangmai.com
 
30 สิงหาคม 2553 , 10:11 น. , อ่าน 1134  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่