กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีนายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกล่าวว่า การดำเนินงานเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งผลดีต่อการทำงานของทั้งสื่อมวลชนเองและสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารจากประชาชนสู่รัฐและจากรัฐสู่ประชาชน นอกจากนี้สื่อมวลชนในพื้นที่ยังเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ ทำให้การทำงานประชาสัมพันธ์ได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ทั้งเรื่องการเตือนภัยธรรมชาติต่าง ๆ
สำหรับกิจกรรมในงานสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ประกอบด้วย การแสดงประกอบเพลงมาร์ช สปข.3 การแสดงเดี่ยวไมโครโฟนหัวข้อ โชคดีที่เป็นสื่อท้องถิ่น โดยสมภาค สภาโจ๊ก กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มีสื่อมวลชนและผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมงานประมาณ 100 คน
 
1 กันยายน 2553 , 14:44 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่