ทีมประดิษฐ์หุ่นยนต์ มทร.ล้านนา ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด ครั้ง 1

  
    ทีมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด ครั้ง 1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แจ้งว่า ตามที่นักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ชื่อทีม “Cisat1” ได้สร้างหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) เพื่อศึกษาโครงสร้างกลไกการทำงาน โปรแกรมการควบคุมของหุ่นยนต์กู้ภัย และสามารถนำไปพัฒนาออกแบบหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการใช้งาน สามารถลดความเสี่ยง ความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าค้นหาผู้ประสบภัยได้
ในโอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้นำหุ่นยนต์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด ครั้ง 1 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจัดขึ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่าหุ่นยนต์ของทีม Cisat1 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย ด้วยคะแนน 122 คะแนน เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3.33 นาที โดยรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2553 นี้
สำหรับสมาชิกในทีมงานจำนวน 14 คน ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ สิทธิศักดิ์ นายจิรภัทร์ มั่นเหมาะ นายจีรเชษฐ์ ทองเผือก นายเชิญฉัตร เอี้ยวเหล็ก นายณัฐวิชญ์ ธรรมนันท์ นายนภดล วิริยา นายพงศธร ประสิทธิธรรม นายภัทรพงศ์ แสงปัน นายสุวิทย์ ธิธรรมมา นายกรพจน์ มะโนใจ นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ นายธนดล บัวมะลิ นายนภนต์ ชิณการณ์ และนายนิพพิกา อินปินตา มีอาจารย์ปรึกษา 2 คน คือ นายอภิชาติ ใสงาม และนายพานิช อินต๊ะ
 
2 กันยายน 2553 , 22:34 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่