เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามดำเนินโครงการครอบครัวฟ้าฮ่ามร่วมใจ อุ่นไอรัก ปีที่ 6

  
    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามดำเนินโครงการครอบครัวฟ้าฮ่ามร่วมใจ อุ่นไอรัก ปีที่ 6 สิงหาพาแม่เที่ยว ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จด้านสังคมระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 5 ปี
นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาทางสังคมมากมาย ส่วนใหญ่มักมีพื้นฐานมาจากครอบครัวขาดความอบอุ่นและความรักความเข้าใจกัน ซึ่งหากต้องการลดปัญหาสังคมจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวในตำบลฟ้าฮ่ามและส่งเสริมครอบครัวที่อบอุ่น รวมทั้งให้เกิดความรักความเข้าใจต่อกันในชุมชน เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการครอบครัวฟ้าฮ่ามร่วมใจอุ่นไอรัก ปีที่ 6 สิงหาพาแม่เที่ยว ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนภายในตำบลฟ้าฮ่าม
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามกล่าวด้วยว่า ความสัมพันธ์กันในครอบครัวนอกจากเป็นพื้นฐานของสังคมที่ดีแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ซึ่งจากความสำคัญและความสำเร็จในระยะที่ผ่านมา โครงการครอบครัวฟ้าฮ่ามร่วมใจ อุ่นไอรัก จึงได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 6 ซึ่งในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่ง ต่างก็จัดกิจกรรมสิงหาพาแม่เที่ยวสำหรับเด็กๆ ในพื้นที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมกับครอบครัวอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา
 
4 กันยายน 2553 , 23:08 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่