วัดพระธาตุดอยสะเก็ดกำหนดจัดงานสืบชาตาทำบุญวันเกิด พร้อมเปิดป้ายอาคารศรีศุภอักษร 2553

  
    วัดพระธาตุดอยสะเก็ดกำหนดจัดงานสืบชาตาทำบุญวันเกิด พร้อมเปิดป้ายอาคารศรีศุภอักษร 2553 ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด ในวันที่ 11-12 กันยายน 2553 นี้
พระมหาสังวรณ์ สังวรญาโณ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด เจริญพรว่า ตามที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับเมตตาศรัทธาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์สร้างอาคารศรีศุภอักษร 2553 เป็นเงินประมาณ 45,000,000 บาท เพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา ซึ่งทางวัดได้กำหนดพิธีเปิดป้ายอาคารดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. โดยได้อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบกับ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 เป็นวันอายุวัฒนมงคล 65 ปี ของท่านอาจารย์พระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด บรรดาคณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธา จึงได้กำหนดจัดงานแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล 65 ปี ท่านอาจารย์พระโพธิรังษี (พายัพ ฐิตปุญโญ) เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ชมการแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าโอทอปพร้อมการแสดงของนักเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด นอกจากนั้น ขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพตามศรัทธาประกอบด้วย ร่วมนำซุ้มอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน เจ้าภาพถวายไทยธรรมพระมหาเถระ หรือพระเถระ เจ้าภาพทุนการศึกษาผู้สอบบาลีได้ทุนละ 1,000 บาท เจ้าภาพทุนการศึกษานักเรียน เยาวชน ทุนละ 1,000 บาท และเจ้าภาพถวายผ้าป่าเสริมศิริอายุวัฒนมงคล กองละ 365 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด หรือทางโทรศัพท์ 0-5386-5709
 
6 กันยายน 2553 , 17:29 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่