กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่เน้นทำงานแก้ปัญหาสังคมในภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะยาเสพติดและการค้ามนุษย์

  
    กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่เปิดใจรู้สึกยินดีที่ได้มาทำงานที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่ชอบมาก่อน ส่วนงานที่ต้องทำขณะนี้นอกจากสานต่องานที่กงสุลเดิมทำมาดีอยู่แล้ว ยังมีเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนของภาคเหนือ
มิส ซูซาน สตีเวนสัน (Ms. Susan N. Stevenson) กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาทำงานในเมืองไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองที่ชอบเป็นพิเศษ ในขณะที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีแนวทางการทำงานหลายอย่างที่สอดคล้องกัน โดยจะสานต่องานที่กงสุลเดิมทำไว้ เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ โครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้กำหนดจุด Operation Hot Spot เพื่อเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมตั้งรางวัลนำจับนักค้ายาเสพติด 10 คนสำคัญถึงคนละ 2 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
กงสุลใหญ่อเมริกันเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า แม้โดยภาพรวมแล้วสถานการณ์ยาเสพติดของเมืองไทยมีแนวโน้มลดลง แต่ผู้ค้าก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเช่น จากเดิมที่เป็นฝิ่นก็เปลี่ยนมาเป็นยาบ้าระบาดมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีวิธีการขนย้ายลำเลียงที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการป้องกันและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยิ่งขึ้น
 
7 กันยายน 2553 , 20:08 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่