บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินพันล้านหุ้น

  
     บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)เตรียมเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินพันล้านหุ้น 16-17 กันยายนนี้
นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพาณิชย์ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะร่วมแถลงข่าวที่โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกินพันล้านหุ้น โดยเปิดให้จองได้ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ผ่านธนาคารกรุงเทพและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ 3 กลุ่มคือ กระทรวงการคลัง โดยการจองซื้อหุ้นในจำนวนที่ทำให้กระทรวงการคลังรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ประมาณร้อยละ 51 ผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม และผู้จองซื้อรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ทั้งนี้จะมีการประกาศราคาเสนอขายหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายและอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ทราบในวันที่ 15 กันยายน 2553 สนใจสอบถามรายละเอียดทางบัวหลวงโฟนหมายเลข 1333 หรือ KTB CALL CENTER 1555
สำหรับบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน ปัจจุบันมีเครื่องบิน 86 ลำ ปีนี้มีรายได้ 2 แสนล้านบาท ให้บริการผู้โดยสาร 20 ล้านคนต่อปี บริการคาร์โก้ 51 ล้านตัน บริการภาคพื้น 60 สายการบิน มีจุดบริการในประเทศ 10 จุด 284 เที่ยวต่อสัปดาห์ บินไปยังต่างประเทศ 50 เมือง 34 ประเทศ 537 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ มุ่งมั่นสู่งการเป็นสายการบินชั้นนำ 1 ใน 3 ของเอเชียและ 1 ใน 5 ของโลกในอนาคตอันใกล้
 
9 กันยายน 2553 , 18:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่