ไข้เลือดออกระบาดที่เชียงใหม่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี สองเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าสองพันคน

  
     ไข้เลือดออกระบาดที่เชียงใหม่หนักที่สุดในรอบ 20 ปี โดยพบว่าสองเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยกว่าสองพันคน มีผู้เสียชีวิตแล้วสองคน
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ปีนี้นับว่ามีการระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยพบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2553 มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกว่าสองพันราย ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีมากกว่าสามพันรายแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน จากอำเภอสารภี และอำเภอสันป่าตอง โดยการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งนี้น่าจะรุนแรงกว่าปี 2551 ที่มีผู้ป่วย 4,100 ราย พื้นที่ที่ระบาดมากที่สุดคืออำเภอหางดง อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี อำเภอสันทรายและอำเภอแม่ริม ขณะที่ยังเป็นช่วงฤดูฝน ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่าโดยปกติโรคไข้เลือดออกจะระบาดใหญ่ทุกๆ 3 ปี แต่พบว่ามีการระบาด 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งกำลังศึกษาว่าเป็นเพราะสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเพราะไวรัสเอง สำหรับสายพันธุ์ที่ระบาดที่พบในเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ที่ 1 และ 4 ซึ่งไม่มีความรุนแรง โดยจะพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมาก แต่มีผู้เสียชีวิตน้อย ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย และปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด นอนกางมุ้ง นอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า การฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน อาจจะไม่ได้ผล ล่าสุดได้มีเทคโนโลยีใหม่ ใช้ ULV ฉีดพ่น จะไม่มีควัน แต่ทำให้ยุงตายได้มากกว่า
 
10 กันยายน 2553 , 15:05 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่