จังหวัดเชียงใหม่สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยยุติหนี้ได้ถึงร้อยละ 95

  
    จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสามารถยุติหนี้ได้ถึงร้อยละ 95 และพร้อมที่จะดำเนินการต่อในส่วนที่ยังไม่สามารถยุติปัญหา รวมทั้งการเสริมสร้างรายได้พิเศษแก่ผู้ประสบปัญหาหนี้สิน
นายชุติเดช มีจันทร์ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดเชียงใหม่ว่า มีลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ตั้งแต่ 50,001 บาท ถึง 200,000 บาท มาลงทะเบียนจำนวน 8,423 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 928,694,823 บาท โดยผลการเจรจาสามารถยุติเรื่องได้ 8,033 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.37 ไม่สามารถยุติเรื่องเนื่องจากตกลงกันไม่ได้ 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.63 โดยส่วนที่สามารถยุติเรื่องได้ยังแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเจรจาได้ข้อยุติ เจ้าหนี้ลูกหนี้ตกลงกันได้ 6,399 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.66 กลุ่มบัญชีพักคอยเจรจา คือเชิญมาเจรจา 2 ครั้งแล้วไม่มา 751 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.35 และกลุ่มขอถอนเรื่อง โดยการชำระหนี้แล้วหรือสาเหตุอื่น 883 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.99 โดยการเจรจาที่ได้ข้อยุติยังมีทั้งการปรับลดหนี้ การเข้าสู่ระบบโดยขอสินเชื่อจากธนาคาร และไม่ขอสินเชื่อจากธนาคาร
จ่าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในจำนวนที่เจรจาได้ข้อยุติและต้องการสินเชื่อจากธนาคารนั้น ยังมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ธนาคารไม่สามารถอนุมัติให้ได้ ซึ่งทางการได้หาแนวทางช่วยเหลือ โดยเฉพาะการสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้
สำหรับลูกหนี้ที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อมีจำนวน 1,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.89 ไม่อนุมัติ 362 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.01 ธนาคารอนุมัติแล้วแต่ลูกหนี้ยังหาหลักประกันไม่ได้ 369 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.98 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร 1,835 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.52
 
10 กันยายน 2553 , 22:59 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่