นักออกแบบไทย 6 คน ได้เป็นตัวแทนนำผลงานเผยแพร่ในงานเมซง อ็อบเช่ งานแสดงสินค้าระดับโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

  
     นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นประธานในงานแถลงข่าวแนะนำและประกาศรายชื่อนักออกแบบไทย 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ ตาลอง อา ลา การ์ต ไทยแลนด์ (Telend a’ la carte Thailand) เพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้า เมซง อ็อบเช่ ( MAISON & OBJECT ) 2006 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมการส่งออกได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทซาฟิ จำกัด พิจารณาคัดเลือกนักออกแบบ โดยมีคณะกรรมการจากประเทศฝรั่งเศสพิจารณา เพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกด้านของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ โดยมีนักออกแบบไทย 6 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก คือนางกาชามาศ เปเรส นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์ วัฒนา นายกรกต อารมณ์ดี ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต นางสาววิพร ฐิติวงศ์ และ Tri Mode Studio (น.ส.พิรดา,น.ส.ภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และนายชินภาณุ อธิชาธนบดี ซึ่งผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงในงานแสดงสินค้า เมซง อ็อบเช่ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2549 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สำหรับงานแสดงสินค้า เมซง อ็อบเช่ เป็นเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่จากนานาประเทศให้เป็นที่รู้จัก มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 7 หมื่นคน พร้อมสื่อมวลชนจากทั่วโลก ในงานครั้งนี้จะมีการตีพิมพ์ภาพผลงานของนักออกแบบไทยทั้ง 6 ราย ลงสื่อที่เผยแพร่ในงานด้วย
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่