จัดงานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    Great Study Services จัดงานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมการออกร้านร่วมแสดงนิทรรศการของสถาบันภาษาหลายแห่งจากต่างประเทศ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท Great Study Services จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการแนะแนวต่อต่างประเทศหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และสิงค์โปร์ โดยปัจจุบันมีที่ตั้ง 2 แห่งในประเทศไทยคือที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การจัดงานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศครั้งนี้มีขึ้นเป็นเวลา 2 วันระหว่าง 25-26 กันยายน 2553 ณ โดยมีสถาบันภาษาจากหลายประเทศเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย ทั้งนี้ การเรียนต่อต่างประเทศนอกจากจะได้รับความรู้และทักษะด้านต่างๆ ทั้งการเรียนรู้ด้านภาษา การดำเนินชีวิตและการทำงานแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรภาพกับนักศึกษาอื่นจากทั่วโลก อันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในระยะยาว เป็นการเปิดโลกทัศน์สำหรับเยาวชน ให้สามารถนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในอนาคต
นอกจากนั้น ภายในงานยังได้จัดการประกวด Great Boys & Great Girls เพื่อหาผู้ชนะเป็นตัวแทนสำหรับนำเสนอกิจกรรมของบริษัทและส่งเสริมการแสดงความสามารถและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตด้วย
 
26 กันยายน 2553 , 21:09 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่