กงสุลสหรัฐประจำเชียงใหม่ ร่วมกับ มช.จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

  
     จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ข้อคิดเชิงลึกจากออสติน เท็กซัส ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนผลักดันเชียงใหม่เมือง สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการบรรยายและนำเสนอประเด็นอภิปรายในหัวข้อ "การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ข้อคิดเชิงลึกจากออสติน เท็กซัส (Developing a Creative City: Insights from Austin, Texas) โดยวิทยากรจากสหรัฐอเมริกา Mr. Ben Ramirez ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยประเด็นหลักในการบรรยายได้แก่ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานด้านนวัตกรรมและไอ ที โครงการ โปรแกรมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐ การสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน การพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยผู้ร่วมรับฟังประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักการปกครอง นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งนี้ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมมีผู้แปลเป็นภาษาไทยแบบต่อเนื่อง (consecutive translation)
สำหรับ Mr. Ben Ramirez ผ่านการศึกษาจาก University of Toledo College of Law, JD, Corporate Law, ในปี 1994 – 1997 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ เมืองออสติน International Program Manager at City of Austin Economic Growth and Redevelopment Services Office รับผิดชอบโครงการของเทศบาลเมืองออสตินเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Mr. Ben Ramirez ได้ทำงานกับภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่วนช่วยขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อยู่ภาย ใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA: North American Free Trade Agreement) และทั่วโลก
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3676-8 โทรสาร 0-5394-3600 ติดต่อ คุณกนกวรรณ
 
27 กันยายน 2553 , 17:00 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่