เชียงใหม่มอบกองทุนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเครื่องบดย่อยใบไม้กิ่งไม้เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันในระยะยาว

  
     ตัวแทนจาก 50 ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่รับมอบกองทุนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเครื่องบดย่อยใบไม้กิ่งไม้เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควันในระยะยาว
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องบดย่อยกิ่งไม้และใบไม้และกองทุนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ณ ห้องประชุมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับมอบ ตามที่เกิดวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเกิดผลกระทบเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคตาแดง โรคมะเร็งปอด ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การคมนาคม เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นรูปแอ่งกระทะ ปัญหาเหล่านี้มาจากวิถีชีวิตของประชาชนทั้งในและนอกประเทศ ปัญหาการเผาในที่โล่งเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร หาของป่า และล่าสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มอบเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้จำนวน 12 เครื่อง และกองทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันจำนวน 50 กองทุน กองทุนละ 25,000 บาท เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันในอนาคต
สำหรับโครงการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2552 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี ครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดโครงการ นับเป็นการสร้างเครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการทำกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นโทษของการเผาในที่โล่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเป็นแกนนำในการหยุดพฤติกรรมการเผาในที่โล่งระยะยาว
 
27 กันยายน 2553 , 17:21 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่