กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนเพื่อปรับปรุงการทำงาน

  
     กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทำงานเชิงรุก รับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนเพื่อปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
พันตำรวจเอกประจวบ วงศ์สุข รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอนุ เนินหาด ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ร่วมรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน ถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขการทำงานเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 172 ตารางกิโลเมตร ประชากรสองแสนคนเขตเมืองทั้งหมด โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ปัญหาหลัก ๆ ด้านจราจรในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่คือ คน อันประกอบด้วย ผู้ใช้รถใช้ถนน และเจ้าหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย และถนนและวิศวกรรมจราจร ซึ่งต้องศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไข โดยที่ผ่านกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำงานเชิงรุก เข้าให้ความรู้สถานศึกษาจนกระทั่งขณะนี้มี 27 แห่งที่ออกกฎให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจรทั้งหมด การอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ การกวดขันวินัยจราจร 7 ทางแยกหลักของเมืองเชียงใหม่ การบันทึกภาพผู้ฝ่าฝืนจราจร เป็นต้น การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง
ในการนี้สื่อมวลชนได้เสนอให้มีการกวดขันวินัยจราจร โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ควรจัดสถานที่จอดส่งบุตรหลานไปโรงเรียนโดยให้โรงเรียนจัดรถรับ-ส่ง เพื่อรถจะไม่ติดในช่วงเร่งด่วน การกวดขันแรงงานต่างด้าว การจัดที่จอดรถย่านจราจรแออัดให้แก่รถสองแถว การแก้ไขปัญหาไฟจราจร เป็นต้น
 
29 กันยายน 2553 , 16:27 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่