ผอ. สปข.3 ฝากข้อคิดถึงบุคลากร กปส .มีจริยธรรมและยึดประโยชน์ประชาชน

  
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ฝากถึงบุคลากรในสังกัดในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขอให้ดำรงตนตั้งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และมีจริยธรรม
ในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการและฝากข้อคิดไปยังบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์รุ่นหลังว่า ชีวิตรับราชการตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติราชการทั่วประเทศ รับผิดชอบงานในหน้าที่ทั้งภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งมีความแตกต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรม สิ่งที่ประทับใจในชีวิตราชการคือ เมื่อครั้งดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิ ประชาชนบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมาก ในฐานะของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้อำนวยการให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และเป็นศูนย์กลางในการบอกความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัย โดยได้ฝากข้อคิดไว้ยังบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ว่า การทำงานในฐานะสื่อมวลชน ข้อมูลต้องถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เชื่อถือได้ เป็นกลาง มีจริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงได้ฝากไว้ยังบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์รุ่นหลังว่าขอให้ทำงานเป็นทีม รู้รัก สามัคคี รักในองค์กร และร่วมทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน
 
30 กันยายน 2553 , 17:59 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่