ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัด

  
     ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัด เน้นปราบปรามยาเสพติด ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
พลตำรวจโทชัยยะ ศิริอัมพันธุ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ มอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในโอกาสมารับมอบหน้าที่ต่อจากพลตำรวจโทสมคิด บุญถนอม ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพลตำรวจโทชัยยะได้เน้นย้ำนโยบาย 3 เรื่องคือ ป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยจะให้ข้าราชการตำรวจทำงานเชิงรุก เข้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเน้นให้ประชาชนแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องการเมืองและความมั่นคงของชาติ โดยกล่าวว่า การมาดำรงตำแหน่งของตน ไม่ได้มาตามใบสั่งของใคร ไม่ได้เป็นเครื่องมือของนักการเมือง ตนมีหน้าที่เป็นข้าราชการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท เพื่อดูแลประชาชนผู้สุจริต ให้บ้านเมืองมีความปกติสุข
สำหรับภาคเหนือมีความอ่อนไหวทางการเมือง ประชาชนในพื้นที่มีความขัดแย้งทางความคิด ตำรวจมีหน้าที่เข้าทำความเข้าใจ และรักษาความสงบเรียบร้อย โดยจะดึงประชาชนมามีส่วนร่วม และร่วมเป็นหูเป็นตา
 
1 ตุลาคม 2553 , 15:01 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่