วันแรกของการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทองส่วนใหญ่ยังไม่รู้

  
     วันแรกของการใช้บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรของทางราชการแทนการใช้บัตรทองที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข่าว และยังขาดความเข้าใจ
วันนี้(1 ตุลาคม 2553) เป็นวันแรกที่ประชาชนที่รับบริการทางการแพทย์ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง 30 บาท จะสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อรับการรักษาแทนการถือบัตรทองคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนมารับบริการทางการแพทย์ ตามสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ บรรยากาศที่โรงพยาบาลนครพิงค์ประชาชนส่วนใหญ่ที่มารอรับการรักษายังคงถือบัตรทองมาควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นลงทะเบียนในการรับการรักษา ส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้ ขณะที่บางส่วนก็ไม่เข้าใจรายละเอียดจึงไม่มั่นใจว่าจะมารับการบริการได้เพียงใช้บัตรประตัวประชาชน จึงเลือกที่จะเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่า นอกจากนี้แล้วยังพบว่าประชาชนบางส่วนที่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาเรื่องของบัตรประชาชนซึ่งต้องได้รับบัตรเหลืองมาแทนบัตรจริงที่มีปัญหาอยู่ จึงไม่แน่ใจว่าบัตรเหลือง หรือใบแทนนั้นจะใช้ได้อย่างบัตรประชาชนหรือไม่โดยนางสายทอง กันธา กล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เพราะไม่ได้ติดตามข่าว แต่ถ้ามีจริงก็ถือว่าดีไม่ต้องถือมาสองบัตรแล้ว ส่วนนางไหม สุนต๊ะ ก็ยังไม่ทราบเรื่องข้อมูลที่ชัดเจนว่าหากเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนจะต้องชำระเงินหรือไม่ ขณะที่นางสาวจารวี หวังอีน กล่าวว่า หากสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวในการมารับการรักษาก็จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะเอกสารบางอย่างไม่ได้พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา เกิดความสะดวกกับประชาชนมากขึ้น
การใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง ยังคงต้องใช้เวลาสักระยะ เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจ ซึ่งการใช้บัตรประชาชนแทนนั้น จะช่วยลดขั้นตอนทางทะเบียนผู้ป่วยลง ประชาชนสะดวกสบาย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะลดขั้นตอนการทำงาน
 
1 ตุลาคม 2553 , 17:01 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่