ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางมารับหน้าที่ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้

  
     หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งล่าสุดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แทนนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยจะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา 08.30 น.โดยการบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน จะจัดพิธีต้อนรับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะเข้าพักที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ โดยมุ่งเน้นนโยบายการทำงาน สร้างความปรองดอง คลี่คลายปัญหา แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดีขึ้น แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาสังคม โดยจะร่วมกับสถาบันการศึกษา สถานศึกษา และผู้ปกครองดูแลเด็กและเยาวชนหล่อหลอมเป็นคนดี รู้จักหน้าที่ รู้รักสามัคคี
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
2 ตุลาคม 2553 , 17:53 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่