เดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพยากรณ์อากาศเดือนตุลาคม เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ขณะเดียวกันสัปดาห์นี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านเป็นแห่งๆ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ เดือน ตุลาคม 2553 ลักษณะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2553 ช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนไปสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศแปรปรวน มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม แล้วอากาศจะเย็นลงเล็กน้อย กับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนมากระยะครึ่งหลังของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงโดยทั่วไป เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ข้อควรระวัง ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยจึงควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ อย่างใกล้ชิด
สำหรับช่วงนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคมนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจายตลอดช่วง สำหรับเกษตรกร ควรกักเก็บน้ำฝนที่ตกในช่วงนี้ เพื่อไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ระดับน้ำลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว เนื่องจากช่วงนี้สภาพพื้นดินยังชุ่มชื้น ทำให้วัชพืชเติบโตได้ดี เกษตรกรจึงควรกำจัดวัชพืช เพื่อมิให้เป็นที่อาศัยของศัตรูพืช และหากพบศัตรูพืชระบาดควรรีบกำจัด
 
2 ตุลาคม 2553 , 17:53 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่