นายเบ็น รามิเรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บรรยายพิเศษผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

  
     นายเบ็น รามิเรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากเมืองออสติน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา บรรยายพิเศษแก่คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่เพื่อผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญนายเบ็น รามิเรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากเมืองออสติน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา มาเยือนเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ข้อคิดเชิงลึกจาก ออสติน เท็กซัส ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักวิชาการ นักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก โดยได้มีการหารือกันในเรื่องยุทธศาสตร์เชิงลึกเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเดินทางมาในครั้งนี้นายเบ็น รามิเรซ ได้พบปะผู้นำและตัวแทนภาคธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนด้วย
นายเบ็น รามิเรซ เป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการต่างประเทศ ประจำสำนักบริการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาลเมืองออสติน รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา มีส่วนช่วยขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือและทั่วโลก โดยเมืองออสตินนั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 15 ของสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพและการดำเนินธุรกิจต่ำ เต็มไปด้วยประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีการศึกษาดี มุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรม ทำให้เมืองออสตินกลายเป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เป็นทำเลอันดับต้นของประเทศที่ดึงดูดกลุ่มนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีการศึกษาดี จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองสำหรับชนชั้นนักสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของออสติน ติดอันดับที่ 23 ของสหรัฐอเมริกา ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังวางยุทธศาสตร์จะเป็นเมืองที่ดำเนินเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้มีการประชุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้นำโมเดล ฟลอริดา ไฮเท คอร์ริดอร์ มาเป็นต้นแบบ มีนางซูซาน สตีเวนสัน กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะทำงาน
 
3 ตุลาคม 2553 , 11:09 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่