รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมยืนยันช่วงผลัดเปลี่ยนกำลังพลมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ
พลตรี สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดและความมั่นคงตามแนวชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพันเอก ทวีศักดิ์ วินิจสร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ให้การต้อนรับ พร้อมจัดการบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการฝึกลงทางดิ่งจากเฮลิคอปเตอร์ ณ กรมรบพิเศษที่ 5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการจริงสำหรับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ในช่วงรอยต่อของการผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำปี คือสิ้นเดือนกันยายน ต่อต้นเดือนตุลาคมของทุกปี กลุ่มผู้ค้าจะถือโอกาสลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านแนวชายแดนเข้ามามากเป็นพิเศษ เพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่จะย่อหย่อน กองทัพภาคที่ 3 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามและดำเนินการอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ
รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติงานในระยะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ทั้งปัญหายาเสพติดและความมั่นคงตามแนวชายแดนอื่นๆ ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 จะเดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งในเร็วๆ นี้
 
7 ตุลาคม 2553 , 00:40 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่