หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล

  
     หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานสืบชะตาหลวงเนื่องในวันผู้สูงอายุสากล มีผู้สูงอายุร่วมงานหลายพันคน
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบชะตาหลวงเนื่องในวันผู้สูงอายุสากลจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิหารหลวงวัดสวนดอกพระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 8 3พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้สูงอายุหลายพันคนจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานดังกล่าวซึ่งจัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 10 แล้ว เชื่อกันว่าการที่ได้ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงจะทำให้อายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งชั่วร้าย โดยองคมนตรีได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง
ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรผู้สูงอายุกว่า 2 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ของประชากร จังหวัดเชียงใหม่มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความพร้อมและเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นภาคี
ด้าน ศ.นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี ประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมร่วมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับสองของอาเซม มีประชากรสูงอายุกว่า 8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 14 สูงกว่าค่าเฉลี่ยและคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากร จึงต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับ
 
7 ตุลาคม 2553 , 14:57 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่