เทศกาลกินเจเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่กินเจน้อยลง เนื่องจากผักมีราคาสูงขึ้น ขณะที่ เทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว
ขบวนแห่มังกรยาวกว่า 50 เมตรไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ เป็นสัญญาณว่าเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยชาวไทยเชื้อสายจีนในเชียงใหม่ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณที่จัดงาน พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐ ท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก มีการตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารเจแก่ประชาชนทั่วไป โดยบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่พบว่ามีประชาชนทยอยกินเจตามโรงเจต่าง ๆ ตามความเชื่อว่าจะเป็นการทำบุญกุศลโดยการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์
ขณะที่แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนประกอบอาหารเจเช่นที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวงและแหล่งอื่น ๆ พบว่าปีนี้ราคาแพงขึ้น ขณะที่ผักสดย่านตลาดสดศิริวัฒนา ไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร โดยพบว่าราคาผักแพงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากผักได้ปรับราคาขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ปลูกผักลดลง ประกอบกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม พืชผักเสียหายและผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และมีแนวโน้มว่าราคาผักจะปรับตัวสูงขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามราคาพืชผักปลอดสารพิษซึ่งสูงกว่าผัดสดธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้ปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษโครงการหลวงเนื่องจากมีการประกันราคาไว้ก่อนแล้ว
 
7 ตุลาคม 2553 , 15:59 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่