นำผ้ายกดอกลำพูนขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมผลักดันสู่สากลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ ลำพูน

  
    กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลังจากนำผ้ายกดอกลำพูนขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมผลักดันสู่สากลเพื่อเป็นกรณีศึกษาแก่สินค้าสร้างสรรค์อื่นๆ
นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมการเสวนา วัฒนธรรมไทยภาคเหนือกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอหริภุญชัย จังหวัดลำพูน มีผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรร่วมประกอบด้วย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิด้านผ้าทอและศิลปวัฒนธรรมไทย นายประทีป มีศิลป์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นางพรระวี ภู่เจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและนายวีระโชติ สุนทรารักษ์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอลำพูน
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมพัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ที่นอกจากจะช่วยในการพัฒนาแล้วยังคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย ซึ่งขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำผ้าไหมยกดอกลำพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนที่ได้รับจดทะเบียน GI ไปสู่ระดับสากล โดยเข้าร่วมจัดแสดงในงานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้รับให้เข้าร่วมโครงการสินค้าคู่แฝดกับแชมเปญของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวถึงสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยขณะนี้มีจำนวน 35 รายการ โดยในจำนวนนี้เป็นผ้าไทย 3 รายการคือ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ และผ้าไหมยกดอกลำพูน
 
9 ตุลาคม 2553 , 00:06 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่