วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร เตรียมจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยอย่างยิ่งใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์จาก 9 ประเทศ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี และครบรอบ 635 ปี ของวัด

  
     พระราชสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร เจริญพรว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร เพื่อถวายแก่พระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี ประกอบกับปีนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพสร้างมาครบรอบ 635 ปี ซึ่งทางวัดได้จัดงานฉลองพร้อมกับงานไหว้สาป๋าระมีพระธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน โดยการจัดขบวนอันยิ่งใหญ่อัญเชิญสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย และนิมนต์พระสงฆ์จาก 9 ประเทศมาร่วมสวดมนต์อธิษฐาน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 5- 12 พฤษภาคม 2549 นี้ โดยมีพิธีอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานจากสำนักพระราชวัง ตั้งขบวนแห่จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดโลกโมฬี เพื่อจัดพิธีสมโภช 6 วัน 6 คืน กลางคืนจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในคืนวันที่ 6 พฤษภาคม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญจะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา และพิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 19.30 น.ที่ลานครูบาศรีวิชัย โดยมีคณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจากทุกอำเภอจัดขบวนแห่เครื่องสักการะที่ยิ่งใหญ่ร่วมประกวด โดยผู้ร่วมขบวนทั้งหมดจะเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพในช่วงเวลาเช้าของวันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์-สามเณร 635 รูป โดยมีพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานในเวลา 15.30 น.วันเดียวกัน เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี ทางวัดได้อาราธนาพระสงฆ์จาก 9 ประเทศ มาร่วมพิธีสวดอธิษฐานจิตถวายพระพร พร้อมจัดเสวนาเรื่องศาสนสัมพันธ์ฉลอง 60 ปีในหลวง ในวันที่ 10 พฤษภาคม นี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ด้วย --------------------------------------------------------------------------------
 
, อ่าน 1150  

 ข่าวโดย   ข่าวโดย : ธนวรรณ - นงนภา สวท.เชียงใหม่