สปข.3 พร้อมจัดประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาภาคเหนือ 26-27 พ.ย.53 นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในการจัดประกวดสุดยอดคน พันธุ์อา ระดับภาคเหนือ ซึ่งมีกำหนดจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 26-27 พฤศจิกายน 2553
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการจัดงานประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าและความพร้อมการเตรียมการจัดงาน ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การดำเนินการถ่ายทอดเสียงและการบันทึกเทปโทรทัศน์ การปฏิบัติงานในแต่ละวัน การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจร รวมทั้งด้านการสนับสนุนเช่นสวัสดิการอาหารเครื่องดื่มและยานพาหนะ ซึ่งทุกฝ่ายได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อย มีเพียงรายละเอียดบางประการที่ต้องประสานงานและจัดการเพิ่มเติม
สำหรับการจัดประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ระดับภาค ภาคเหนือ มีกำหนดจัดระหว่าง 26-27 พฤศจิกายน 2553 โดยแบ่งเป็น วันแรกเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดสวนดอก พร้อมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาใน พื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและสาธิตการทำอาหาร ณ วัดสวนดอก ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 10.00 น. พร้อมถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
สำหรับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เป็นการจัดประกวดสุดสอดคนพันธุ์อา ระดับภาคเหนือ ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ทั้งการสอบทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และการแสดงตัวบนเวที โดยจะมี ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวลา 13.30 น. พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์ นำไปออกอากาศรวมกับภาคอื่น ในการประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม 2553 นี้
 
25 พฤศจิกายน 2553 , 14:27 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่