รายงานพิเศษ อบรมภาษาอังกฤษให้ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงในเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ อบรมภาษาอังกฤษให้ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะฤดูหนาว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างเลือกเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อมาสัมผัสกับอากาศหนาว ประเพณีวัฒนธรรม ในดินแดนกุหลาบเวียงพิงค์แห่งนี้ อาชีพแรกที่ได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวคือรถรับจ้าง ทั้งสี่ล้อแดง และแท๊กซี่ ล่าสุดกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการเพิ่มความรู้ให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะ หรือสี่ล้อแดงบริการ อีกทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร กฎหมายขนส่งและการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเชิญหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา มาให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงจำนวน 150 คน คัดเลือกกลุ่มแรกมาจากสถานที่สำคัญที่ได้พบปะนักท่องเที่ยวต่างชาติบ่อย ๆ ทั้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ซึ่งพันตำรวจเอกอนุ เนินหาด ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษและกฎหมายจราจรให้ผู้ขับขี่ จะมีประโยชน์อย่างมาก ลดปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ขณะที่นายสิงห์คำ นันติ ประธานชมรมสี่ล้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ นายสมนึก ต้าเปียงและ นายสุวรรณ ยานะ ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดงต่างกล่าวว่า การอบรมดังกล่าวนับว่าได้ประโยชน์อย่างมากต่อผู้ขับขี่สี่ล้อแดงที่เป็นเสมือนด่านแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว การสื่อสารอย่างเข้าใจ จะเพิ่มความประทับใจระหว่างกัน และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ในที่สุด
จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดแรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงมืออบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดง โดยก่อนหน้านี้ได้ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ตำรวจจราจรมาแล้ว นับเป็นความตื่นตัวรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวอันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่
 
25 พฤศจิกายน 2553 , 15:25 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่