กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติที่รัฐบาลกำลังพิจารณากฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 25 ล้านคนที่มีอาชีพอิสระที่ไม่มีหลักประกันในบั้นปลายชีวิต

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุ กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 25 ล้านคนที่มีอาชีพอิสระที่ไม่มีหลักประกันในบั้นปลายชีวิตได้ออมผ่านกองทุนที่รัฐบาลช่วยสมทบให้
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ โดยการพัฒนาของรัฐบาลเกี่ยวกับพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน เช่น การพัฒนาการออม ซึ่งเอกชนและรัฐบาลได้มีแผนพัฒนาตลาดทุน และพัฒนาการออม องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาตลาดทุน คือการส่งเสริมการออม โดยเฉพาะการออมระดับประชาชน ฐานราก โดยบ่ายวันนี้(26 พ.ย. 53)ได้มีการประชุมกรรมาธิการพิจารณากฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชน 25 ล้านคน ที่ไม่มีหลักประกันในบั้นปลายชีวิต ออมผ่านกองทุนนี้ โดยรัฐบาลสมทบเงินออมให้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้วัยเกษียณรับเงินบำนาญตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของคนที่มีอาชีพอิสระและไม่มีประกันสังคม น่าจะเป็นสถาบันการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้รัฐบาลยังส่งเสริมการเข้าถึงการบริการทางการเงิน เปิดโอกาสให้ประชาชนระดับฐานราก สามารถรับบริการทางการเงินกับสถาบันการเงินของรัฐและขยายสู่สถาบันการเงินของเอกชน เหมือนที่ประเทศชั้นนำได้หยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญ โดยประเทศไทยจะเป็นแนวหน้าเปิดให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินตามสิทธิที่ประชาชนพึงมี และ การใช้ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนให้มีประโยชน์มากขึ้น 1-2 ปีที่ผ่านมาไทยประสบความสำเร็จผลักดันให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 400 เป็น 1 พัน อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่เพิ่มจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถใช้หุ้นของตนให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ลงทุนได้มากกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้ตลาดทุนไม่ใช่เพื่อเก็งกำไรอย่างเดียว แต่เป็นแหล่งทุนให้กับผู้ประกอบการด้วย และประการสุดท้ายคือการลดภาระค่าบริการทางการเงินให้ประชาชน โดยหลักสำคัญวิธีที่ดีที่สุดคือการแข่งขัน ที่โปร่งใสและยุติธรรมจากสถาบันการเงิน
 
26 พฤศจิกายน 2553 , 14:31 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่