จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาระดับภาคเหนือ

  
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดโครงการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาระดับภาคเหนือ
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งในโครงการจัดการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ระดับภาค ภาคเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง กิจกรรมสำคัญคือพิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดวัดและกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ในบริเวณวัด นอกจากนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ได้จัดจุดบริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ให้บริการตรวจซ่อมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดสอนการทำอาหารว่าง ซาลาเปาและเต้าหู้นมสด ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ระดับภาค ภาคเหนือ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มีทั้งการสอบภาคทฤษฎี สัมภาษณ์และการแสดงความสามารถบนเวที มีผู้เข้าประกวดจากอาชีวศึกษาทั่วภาคเหนือจำนวน 313 คน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตรทุกรางวัล และจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคจากทุกภาค จำนวน 105 คน ที่จะได้รับการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ 7 คน เข้าชิงชนะเลิศเป็นสุดยอดคนพันธุ์อาระดับชาติ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศระดับชาติจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนอีก 6 คน ได้รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
 
26 พฤศจิกายน 2553 , 20:38 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่