จัดการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อาระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ดร.มังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาส่วนแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานตามโครงการประกวดสุดยอดคนพันธุ์อา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นที่โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 313 คน โดยก่อนพิธีเปิด ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการสอบภาคทฤษฎี และการสัมภาษณ์ ส่วนภาคบ่ายหลังจากพิธีเปิดงานจะมีการประกาศผลผู้เข้ารอบ 70 คน เพื่อแสดงความสามารถบนเวที ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจาณาให้คะแนนเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 2 อันดับจาก 7 สาขาวิชาชีพ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป
สำหรับการประกวดในระดับภาคนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร และเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับชาติ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติจะประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคจากทุกภาค จำนวน 105 คน จะได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยจะทำการคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะในแต่ละสาขาวิชาชีพ 7 คน เข้าชิงชนะเลิศเป็นสุดยอดคนพันธุ์อาระดับชาติ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศเป็นสุดยอดคนพันธุ์อาระดับชาติ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนอีก 6 คน ได้รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท
 
27 พฤศจิกายน 2553 , 16:40 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่