กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดโครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

  
     กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดโครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าสตรีที่นั่นป่วยด้วยโรคดังกล่าวสูงที่สุดในประเทศไทย
นายมาซาฮิเดะ ซาโต้ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และเปิดตัวรถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้องค์การพีช-เจแปน ได้ประสานขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่น และรับการสนับสนุนรถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อใช้ในโครงการจากบริษัทฮีโน่ มอเตอร์เซลส์(ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทฮีโน่แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของภาวะการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่กล่าวว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นห่วงต่อภาวะความเสี่ยงดังกล่าวของสตรี ซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งงานในบ้านและนอกบ้านและไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง โครงการดังกล่าวเพื่อให้สตรีพื้นที่เป้าหมายมีสุขภาพที่ดีขึ้น
จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขปี 2548 พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสูงที่สุดในประเทศไทยและอำเภอสารภีเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบการป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดในปี 2552 โครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 30-60 ปี ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคดังกล่าวและมารับบริการคัดกรองเพิ่มขึ้น โดยมีแผนการดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอสารภีและอำเภอสันกำแพงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2554 เป็นระยะเวลา 1 ปี
 
29 พฤศจิกายน 2553 , 16:41 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่