สปข.3 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อฟ้าใสไร้มลพิษ

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อฟ้าใสไร้มลพิษ พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนให้ลดการสร้างมลพิษหมอกควัน
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ รักษาการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการฟ้าใสไร้มลพิษ กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อฟ้าใสไร้มลพิษเชื่อมโยง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฟ้าใสไร้มลพิษ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ 2 แนวทาง คือสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โดยกิจกรรมหลักมีสองกิจกรรม คือการจัดคอนเสิร์ตลงพื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการที่อำเภอแม่แจ่ม และพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อปลุกจิตสำนึกเกษตรกรให้หยุดเผาในที่โล่ง ส่วนกิจกรรมเพื่อปลุกจิตสำนึกคนในเมืองเพื่อให้ลดมลพิษหมอกควัน จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เพื่อฟ้าใสไร้มลพิษในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด โดยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2553 โดยขบวนจักรยานจากทุกภาคส่วน จะปั่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รอบคูเมืองและไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ก่อนจะมาสิ้นสุดที่สถานที่จัดงานข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการส่งมอบธงให้จังหวัดลำปางเพื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่อไป
สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดในวันดังกล่าวคือขบวนแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ขณะที่จังหวัดลำปางซึ่งจะจัดงานที่ห้าแยกหอนาฬิกาในวันที่ 6 ธันวาคมจะเป็นขบวนรถม้าลำปาง จังหวัดลำพูนที่ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม และปิดท้ายในวันที่ 12 ธันวาคมที่วัดหนองจอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ธงรณรงค์ฟ้าใสไร้มลพิษเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงกิจกรรม ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
 
30 พฤศจิกายน 2553 , 14:22 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่